วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติโรงเรียน

ในปี พ.ศ.2519 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี  นายธงชัย ยงสุนทร สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ คือท่านพระครูประสาทรัตนกิจ เพื่อขอสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น ณ ตำบลประสาทสิทธิ์ ท่านเจ้าอาวาสจึงได้มอบที่ดินของวัด จำนวน 43 ไร่เศษ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรียน

ประวัติส่วนตัวชื่อ : ครูกรรณิการ์  ศรีศิวนานนท์   (ครูจุ๋ม)
                                       อยู่ที่ : ราชบุรี
                            ที่ทำงานปัจจุบัน : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
                                        เคยอยู่........กาญจนบุรี