วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัวชื่อ : ครูกรรณิการ์  ศรีศิวนานนท์   (ครูจุ๋ม)
                                       อยู่ที่ : ราชบุรี
                            ที่ทำงานปัจจุบัน : โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
                                        เคยอยู่........กาญจนบุรี
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น